Social return

In het kader van de Participatiewet heeft Curitas in 2015 samen met haar partner Restore Kringloop het textielsorteerbedrijf So Grade in Ede opgericht. So Grade biedt maatwerktrajecten voor verschillende doelgroepen en heeft op dit moment ca. 20 sociale werkplekken vervuld. So Grade biedt twee typen werkplekken, afhankelijk van de persoonlijke situatie van de kandidaat.

Vaste werkplekken

Deze werkplekken worden vervuld met behulp van medewerkers van sociale werkbedrijven. Deze medewerkers zijn bij So Grade gedetacheerd en hebben een vaste baan in een beschutte werkomgeving. Zo krijgen zij alle benodigde begeleiding en kunnen ze zich verder ontwikkelen in een dynamisch bedrijf.

Momenteel worden de leerwerkplekken vervuld door medewerkers van IW4 en Permar.

Logo IW4

Logo Permar

Leerwerk-/doorstroomplekken

Deze werkplekken worden vervuld via gemeenten en zijn bedoeld voor mensen die uiteindelijk doorstromen naar een baan in de reguliere arbeidsmarkt. Denk aan iemand die al jaren thuis zit na een reorganisatie, een afgestudeerde die veel solliciteert en maar nog geen baan heeft gevonden of een statushouder die de Nederlandse taal nog moet leren. Iedere kandidaat krijgt een traject dat is aangepast op de persoonlijke situatie.

Momenteel worden de leerwerkplekken vervuld door kandidaten uit de gemeenten Ede, Wageningen en Veenendaal.

Logo gemeente Wageningen

Logo gemeente Veenendaal

Logo gemeente Ede

Social return in uw gemeente?

Wist u dat So Grade in het eerste jaar al 8 mensen heeft laten doorstromen naar een betaalde baan in de reguliere arbeidsmarkt? Wij gaan graag met u in gesprek om te bekijken hoe wij uw gemeente kunnen helpen met het behalen van de doelstellingen voor social return!