Gemeente Altena

Referentie

Klant Gemeente Altena
Aantal 20 inzamellocaties

Omschrijving

Curitas verzorgt al jaren de textielinzameling in de gemeenten Aalburg, Werkendam en Woudrichem.
In 2019 zijn deze gemeente gefuseerd tot de nieuwe Gemeente Altena.

Voor Curitas betekende dit dat alle inzamellocaties, rapportageverplichtingen en communicatie samengevoegd moesten worden naar een uniforme uitstraling, zonder dat de inwoners van de gemeente hier last van hadden, maar dat ze wel goed werden geïnformeerd. In een goede en zeer prettige samenwerking met de verantwoordelijke gemeente ambtenaren is dit traject al begin 2018 ingezet, wat heeft geresulteerd in een geruisloze overgang naar de nieuwe Gemeente Altena.

Ook heeft de gemeente, in nauwe samenwerking met Curitas, besloten om enkele inzamellocaties van ondergronds, weer naar bovengronds te brengen. Dit heeft geresulteerd in een duidelijke verbetering van de kwaliteit van het ingezamelde textiel, waardoor het percentage hergebruik significant toegenomen!