Certificaten

Curitas heeft alle benodigde certificaten om op professionele wijze textiel in te zamelen:

VHT Certificering

De Certificeringsregeling Herwinning Textiel (Certification Scheme Textile Retrieval) is het certificatiesysteem van managementsystemen voor textiel inzamel-, -sorteer, -handels en -recyclebedrijven bestaande uit de Certificeringsregeling Herwinning Textiel norm met checklist op basis waarvan de toetsing plaatsvindt en het certificatiereglement waarin de regels omtrent de toetsing staan. De certificering wordt uitgevoerd door TÜV Rheinland Nederland B.V.

ISO 14001

ISO 14001 is de internationaal geaccepteerde standaard met eisen voor een milieumanagementsysteem. Het milieumanagementsysteem wordt gebruikt om een bij de organisatie passend milieubeleid te ontwikkelen en de uitvoering ervan te waarborgen. Met name overheden, stellen ISO 14001-certificatie bij aanbestedingen vaak als eis in hun aanvragen.

OHSAS 18001

OHSAS staat voor “Occupational Health and Safety Assessment Series”, (officieel BS OHSAS 18001) en is een internationaal toegepaste Britse standaard voor Arbo management. Met een Arbo-managementsysteem kan aan alle stakeholders worden aangetoond dat de arbeidsomstandigheden in de organisatie goed geregeld zijn, dat Arbo risico’s zijn geïnventariseerd en geëvalueerd en dat de medewerkers zijn aangezet te leren van de ervaringen.

VIHB

Voor bedrijven die zich in Nederland bezighouden met het vervoeren, inzamelen, handelen en/of bemiddelen van bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen is vermelding op de landelijke VIHB-lijst verplicht.

Curitas is bij het NIWO geregistreerd op de VIHB-lijst onder nummer 510762.