Certificaten

Curitas heeft alle benodigde certificaten om op professionele wijze textiel in te zamelen:

VHT Certificering

Met de Certificeringsregeling Herwinning Textiel tonen Nederlandse en internationale inzamelaars, sorteerders en verwerkers van textiel aan dat ze voldoen aan relevante wet- en regelgeving én maken ze de herkomst van ingezameld textiel inzichtelijk. De Vereniging Herwinning Textiel (VHT), brancheorganisatie voor ondernemingen in de textielrecycling, vernieuwde de regeling vorig jaar ingrijpend en vertrouwt de toetsing daarvan sinds 1 januari 2022 toe aan Kiwa Nederland.

ISO 45001

ISO 45001 is de opvolger van de OHSAS 18001-norm voor arbomanagementsystemen en heet officieel ‘Managementsystemen voor gezond en veilig werken – Eisen met richtlijnen voor gebruik’. Hiermee is de afkorting ‘G&VW’ als vervanging van ‘arbo’ in de ISO 45001-norm geïntroduceerd.

De gezondheid en veiligheid van medewerkers wordt beïnvloed door onder meer fysieke belasting, fysische omstandigheden, psychosociale arbeidsbelasting en machineveiligheid. Met een G&VW-managementsysteem worden gevaren en risico’s geïdentificeerd en geëvalueerd om deze vervolgens aan te pakken. De basis voor het G&VW-managementsysteem is de ‘plan-do-check-act’ cyclus (PDCA). ISO 45001 stelt, naast deze uitvoeringscyclus, ook eisen aan de resultaten van het managementsysteem.

VIHB

Voor bedrijven die zich in Nederland bezighouden met het vervoeren, inzamelen, handelen en/of bemiddelen van bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen is vermelding op de landelijke VIHB-lijst verplicht.

Curitas is bij het NIWO geregistreerd op de VIHB-lijst onder nummer 510762.